Preskočiť na obsah

Alexander Kurz

Technical University of Munich, School of Medicine

Alexander Friedrich Kurz je profesorom psychiatrie a vedúcim vedeckým pracovníkom na Technickej univerzite v Mníchove (TUM), School of Medicine, Mníchov, Nemecko. Dr. Kurz získal lekársky titul na Ludwig Maximilians Universität Munich a v oblasti geriatrickej psychiatrie pôsobí ako klinický pracovník, výskumník a pedagóg od roku 1985.

V rokoch 1989 až 2015 riadil Centrum pre kognitívne poruchy na TUM. Jeho vedecké záujmy zahŕňajú príčiny, rizikové a ochranné faktory neurodegeneratívnych ochorení; včasná identifikácia a diferenciálna diagnostika týchto porúch; navrhovanie a hodnotenie nefarmakologických intervencií pre ľudí s demenciou a ich opatrovateľov; diagnostika a liečba menej častých demencií.

Okrem svojich pedagogických a výskumných aktivít Dr. Kurz pôsobil ako hlavný výskumník v mnohých klinických štúdiách liekov. Po ukončení klinickej práce Dr. Kurz plánoval a koordinoval európske výskumné a vývojové projekty vrátane „Výskumov na hodnotenie politík a stratégií pre demenciu u mladých“ (RHAPSODY; financované JPND), „Zlepšenie starostlivosti o demenciu v dunajskom regióne“ ( INDEED, financované medzinárodným programom INTERREG-Danube), „Zlepšenie digitálnej pripravenosti vo vzdelávaní o demencii“ (STUDICODE, financované Erasmus plus) a „Interprofesionálna starostlivosť o demenciu v Severnom Macedónsku“ (NOMAD, financované BMBF).

Dr. Kurz je autorom alebo spoluautorom viac ako 350 recenzovaných vedeckých prác a kapitol v knihách. Pôsobí v predstavenstve Alzheimer Europe a od roku 1997 je členom predstavenstva Nemeckej asociácie Alzheimerovej choroby.