Preskočiť na obsah

Anna Šestáková

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

Mgr. Anna Šestáková PhD. vyštudovala psychológiu na Univerzite Komenského, z ktorej získala aj doktorát v oblasti sociálnej psychológie. Pôsobila ako výskumná pracovníčka na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK a ako odborná expertka na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

V rokoch 2018 až 2021 sa spolu s Centrom Memory podieľala na riešení grantu Sociálne reprezentácie demencie a ich implikácia pre podporu kognitívneho zdravia na Slovensku.

V súčasti pracuje na pozícii hlavnej štátnej radkyne na národnom projekte Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík, v rámci ktorého realizuje kvalitatívny výskum procesu tvorby legislatívnych materiálov na úrovni štátnej správy.

Kontakt

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Cukrová 14
Bratislava
sestakova.anka@gmail.com