Preskočiť na obsah

Henrieta Šoltys Košalová

OZ Terapeutika

Mgr. Henrieta Šoltys Košalová je liečebný pedagóg a tanečno-pohybový terapeut. Od roku 2009 tvorí a realizuje predovšetkým nefarmakologické programy pre seniorov s demenciou, vzdeláva v oblasti tanečno-pohybovej terapie a je súčasťou medzinárodných projektov s cieľom zviditeľniť a podporiť telesné- emocionálne a sociálne prežívanie ľudí s demenciou v inštitucionálnej, ako aj domácej starostlivosti.

Je spoluzakladateľom o.z. Terapeutika (www.terapeutika.sk).

Kontakt

henrietakosalova@gmail.com