Preskočiť na obsah

Iveta Kurčáková

ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov

Mgr. Iveta Kurčáková ukončila magisterské štúdium na VŠZ a SP sv. Alžbety v Bratislave, odbor sociálna práca. Od roku 2010 pôsobí ako vedúca sociálneho úseku v zariadení ARCUS – ŠZ a ZpS v Košiciach.

Venuje sa problematike starostlivosti o ľudí s Alzheimerovou chorobou a inými druhmi demencií. Výsledky svojej práce s cieľovou skupinou ľudí s Alzheimerovou chorobou aktívne prezentovala na medzinárodných vedeckých konferenciách.

Je štatutárkou Občianskeho združenia príbuzných a priateľov zariadenia ARCUS Košice, ktoré je informačným a kontaktným miestom Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti.

Kontakt:

ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov
Skladná 4
040 01 Košice
iveta.kurcakova@gmail.com