Preskočiť na obsah

Katarína Kiseľáková

OZ Terapeutika

Mgr. Katarína Kiseľáková v roku 2006 ukončila štúdium liečebnej pedagogiky v Bratislave, pracovala s deťmi s telesným postihnutím a ľuďmi s Downovým syndrómom.

Posledných 14 rokov sa venuje profesionálne starostlivosti o seniorov prostredníctvom nefarmakologických prístupov v liečbe demencií. Okrem priamej činnosti so seniormi v ARCUS ŠZ a ZpS v Košiciach, kde mometnálne pracuje, pôsobí aj ako lektorka v ZSS po celom Slovensku.

Angažuje sa v medzinárodných projektoch zameraných na reminiscenciu a kognitívny tréning, je tiež trénerkou pamäti III. stupňa. V minulosti absolvovala jednoročný systemický výcvik v dramaticko-hudobných terapiách, momentálne je študentkou špecializovaného štúdia liečebnej pedagogiky na LF SZU v Bratislave.

Pôsobí tiež ako regionálna koordinátorka pre východoslovenský kraj v Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti.

Kontakt:

TERAPEUTIKA, OZ, J. Stanislava 10/a, 84105 Bratislava
katarina.karolova@gmail.com