Preskočiť na obsah

Mária Šišková

Oddelenie klinickej psychológie, Fakultná nemocnica Nitra

Mgr. Mária Šišková, PhD. v roku 2014 ukončila magisterský stupeň štúdia v odbore psychológia na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre. Následne pokračovala doktorandským štúdiom na FSVaZ UKF v Nitre. Po jeho ukončení pracovala krátku dobu v oblasti školskej psychológie na pozícii školského psychológa Reedukačného centra v Zlatých Moravciach.

V roku 2018 nastúpila na pozíciu psychológa na Oddelenie klinickej psychológie vo Fakultnej nemocnici v Nitre, kde aktuálne zaradená ako konziliárny psychológ pre Neurologickú kliniku a Kliniku neurochirurgie. V roku 2020 ukončila certifikovaný kurz neuropsychologickej diagnostiky dospelých na 1. Lekárskej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe.

Aktuálne, je popri práci v zdravotníctve zaradená v predatestačnej príprave v odbore klinická psychológia a v psychoterapeutickom psychodynamickom výcviku.

Kontakt

Oddelenie klinickej psychológie
Fakultná nemocnica Nitra
mariska.siskova@gmail.com