Preskočiť na obsah

Veronika Matušková

Kognitivní centrum Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol

Mgr. Veronika Matušková je výskumnou psychologičkou v Kognitívnom centre Neurologickej kliniky 2. LF UK a FN Motol v Prahe, a psychologičkou v INTEQ, ambulancii klinickej psychológie v Piešťanoch.

V roku 2016 absolvovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor psychológia. V roku 2022 ukončila výcvik v kognitívne-behaviorálnej terapii pod záštitou ABC Inštitútu pre výcvik v KBT. Aktuálne je zaradená v špecializačnom štúdiu v odbore klinická psychológia a je v poslednom ročníku PhD. štúdia v odbore Neurovedy na 2. LF UK.

Špecializuje sa na neuropsychologickú diagnostiku dospelých a výskumne sa venuje neuropsychiatrickým symptómom vo včasných štádiách Alzheimerovej choroby a ďalších neurodegeneratívnych ochorení.

V priebehu PhD. štúdia absolvovala 2-mesačnú výskumnú stáž v Hotchkiss Brain Institute v Calgary v Kanade pod vedením Dr. Zahinoora Ismaila, hlavného autora výskumných kritérií miernej behaviorálnej poruchy.

Svoje vedomosti si naďalej rada rozširuje účasťou na medzinárodných konferenciách.

Kontakt

Kognitivní centrum Neurologické kliniky 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84, 150 06
Praha 5 - Motol, Česká republika
veronika.matuskova@lfmotol.cuni.cz