Preskočiť na obsah

Viktória Kevická

Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Mgr. Viktória Kevická, PhD. je absolventka doktorandského štúdia na Katedre logopédie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského, kde naďalej pôsobí ako odborná asistentka.

Výskumne sa venuje neurogénnym poruchám komunikácie a tvorbe diagnostických nástrojov na hodnotenie jazykových deficitov na úrovni textu a hodnoteniu jazykových kontextov.

Kontakt

Katedra logopédie
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského
Račianska 59
Bratislava
kevicka@fedu.uniba.sk