Preskočiť na obsah

Zuzana Katreniaková

Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

MUDr. Zuzana Katreniaková, PhD. má niekoľkoročné skúsenosti v oblasti domácej opatrovateľskej služby, je spoluautorkou odborných publikácii Opatrovateľstvo v teórii a praxi, podieľala sa na založení špecializovaného zariadenia pre ľudí s demenciou v ambulantnej forme.

Dlhodobo sa venuje implementácii dlhodobej a integrovanej starostlivosti v podmienkach SR vrátane podpory neformálnych opatrovateľov.

Je garantom výučby predmetu Sociálna medicína u slovenských a zahraničných študentov na LF UPJŠ v Košiciach, v rámci ktorého sa primárne venuje problematike zdravotno-sociálnej starostlivosti o osoby vo vyššom veku a v terminálnom štádiu choroby.

Kontakt

Ústav sociálnej a behaviorálnej medicíny
Lekárska fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
zuzana.katreniakova@upjs.sk