Preskočiť na obsah

Praktická ukážka inovatívnej metódy kognitívneho tréningu: The Room

Workshop

V rámci grantového programu Erasmus plus s názvom "Creative methods in adult and elderly education" bola vytvorená kreatívna metodika s inšpirovaná komerčnou hrou Escape room (úniková hra). Prináša iný pohľad na to, ako stimulovať kongnitívne funkcie seniorov bez použitia metodiky "bez pera a papiera". Zúžitkováva skúsenosti a vedomosti účastníkov hry, stimuluje kogníciu, motoriku, ale aj  zručnosti ovládania technológií, ako je počítač alebo mobilný telefón. Pri tomto tréningu sa pracuje v skupine, využíva sa skupinová dynamika, interpersonálna komunikácia a vzájomná kooperácia pri plnení úloh.

Projekt je podporený z finančného mechanizmu Erasmus +.

Kolektív autorov

Mgr. Angelika Herčková
Mgr. Michal Rusnák