Preskočiť na obsah

Hodnotenie naratívnych schopností pacientov s demenciou

Veda a výskum

V posledných rokoch sa zvýšená pozornosť venuje hodnoteniu naratívnych schopností pacientov s demenciou a MCI. Predpokladá sa totiž, že ide o efektívny spôsob včasnej identifikácie ochorenia, dokonca už pred objavením sa pamäťových ťažkostí. Príspevok predstavuje novovytvorený diagnostický nástroj na hodnotenie naratívnych schopností – ASpoR, ako aj prvé výsledky jeho aplikácie na vzorke pacientov s Alzheimerovou demenciou.

Kolektív autorov

Mgr. Viktória Kevická, PhD.
doc. PaedDr. Jana Marková, PhD.