Preskočiť na obsah

Implementácia multidisciplinárnej psychosociálnej intervencie pre opatrovateľov osôb s demenciou: skúsenosti s realizáciou pilotného programu v komunite

Psychosociálna podpora

Poskytovanie post-diagnostickej podpory je nevyhnutnou súčasťou komplexnej starostlivosti o osoby s demenciou a ich opatrovateľov. Jedným z cieľov projektu bolo prispieť k zníženiu rizika záťaže neformálnych opatrovateľov osôb s demenciou prostredníctvom série 10 interaktívnych stretnutí uskutočnených multidisciplinárnym tímom. Podporná skupina Alzheimer Café Košice prebiehala v septembri až júni 2022 kombinovanou formou. Príspevok prezentuje prípravu, realizáciu a hodnotenie efektívnosti pilotného intervenčného programu. [Grantová podpora: VEGA 1/0372/20].

Kolektív autorov

Marta Nemčíková
Dagmar Breznoščáková
Miriam Polanová
Marián Jendrichovský
Marcela Linková
Pavol Mikula
Vladimíra Timková
Iveta Nagyová