Preskočiť na obsah

Koučovací prístup v komunikácii

Psychosociálna podpora

Predstavujeme Koučovací prístup v komunikácii -  rešpektujúci a rozvojový nástroj pre profesionálov i laikov v pomáhajúcich a podporujúcich profesiách. 

Je zvlášť vhodný pre ľudí pohybujúcich sa v oblasti sociálnej sféry, psychológie, zdravotníctva, pastoračného poradenstva a dobrovoľníctva.

Koučovací prístup zámerne využíva prvky a princípy koučingu v rozhovoroch v bežných životných situáciách. Nedáva rady, príkazy, doporučenia, odpovede, riešenia, ale cez pozorné počúvanie sa zameriava na kladenie správnych otázok.

Účinne dopĺňa existujúce nástroje (poradenstvo, sprevádzanie, mentoring ). 

Koučovací prístup vytvára prostredie a podmienky pre podporu hľadania vlastných riešení, prebratie zodpovednosti a realizáciu krokov klienta, rešpektujúc jeho autonómiu, individualitu , okolnosti a zdroje, ktoré má momentálne k dispozícii.

Koučovací prístup uschopňuje byť efektívnejší najmä v hľadaní a mobilizácii vlastných zdrojov klienta, posilňovaní jeho osobnostného rastu a nezávislosti, optimálnemu uplatneniu klienta a jeho reálnej orientácii v živote.

Je obzvlášť vhodným nástrojom v individuálnej komunikácii s klientom, v komunikácii a práci s rodinou klienta, práci so skupinou klientov i v komunikácii v rámci pracovného tímu.