Preskočiť na obsah

Neuropsychiatrické symptómy ako včasná manifestácia Alzheimerovej choroby

Veda a výskum

Súčasťou klinického obrazu Alzheimerovej choroby (ACH) sú aj zmeny v správaní, nálade či osobnosti, tzv. neuropsychiatrické symptómy (NPS). Často sa objavujú už pred rozvojom syndrómu demencie, v praxi sú však často rozpoznané neskoro či zamieňané za psychiatrické poruchy a ich adekvátna liečba sa odďaľuje. V tomto príspevku predstavím najčastejšie NPS v predementných štádiách ACH a iných neurodegeneratívnych ochorení a diagnostické kritériá tzv. miernej behaviorálnej poruchy, ktorá zastrešuje NPS s počiatkom v staršom veku a predpokladom neurodegeneratívnej etiológie.

Kolektív autorov

Martin Vyhnálek
Hana Horáková
Kateřina Veverová
Tomáš Nikolai