Preskočiť na obsah

Predstavenie projektu "Kreatívne metódy vo vzdelávaní dospelých a seniorov"

Psychosociálna podpora

Projekt „Kreatívne metódy vo vzdelávaní dospelých a seniorov“ bol vytvorený s cieľom podporiť rozvoj nových kreatívnych techník a metód pri práci so seniormi na tréningoch pamäti a kognitívnych zručností.

Pri projekte spolupracujú partneri z organizácii KLAS Spokojený senior z Brna, OZ Terapeutika so zariadením ARCUS, lotyšská organizácia Educational centre socialisation a Centrum MEMORY n.o.

Rozhodli sme sa zúročiť naše dlhoročné skúsenosti s tvorbou a vedením tp, ako aj zameraniu sa na nefarmakologické prístupy k liečbe demencie. Vďaka projektu tvoríme pilotný program a sposúvame tak metodiku tréningu pamäti ďalej.

Poslanie projetu je tak stimulovať a aktivovať kognitívne schopnosti prostredníctvom kreatívnych metód. Je dokázané, že trénovanie pamäte je prevenciou masívnej straty pamäte a prípadne kognitívnej poruchy.

Metodikou "bez pera a papiera" trénujeme účastníkom kognitívne schopnosti, ako je pamäť, myslenie, abstraktné skúsenosti, verbálna plynulosť, krátkodobá a dlhodobá pamäť. Metodika tak odstraňuje bariéry a je možné ju použiť aj u ľudí, ktorí už majú kognitívny deficit.

Výsledkom projektu je vytvorenie manuálu pre profesionálov pracujúcich so seniormi v zariadeniach, ale aj mimo nich, v denných stacionároch a komunitných centrách.

Záujemcom prinesie podrobný návod o jednotlivých metódach a ich vhodnom použití.

Projekt je podporený finančným mechanizmom Erasmus +.

Kolektív autorov

Mgr. Alexandra Palkovič
Mgr. Mária Wirth