Preskočiť na obsah

Primárna progresívna afázia

Veda a výskum

V klinickom obraze fronto-temporálnej lobárnej degenerácie (FTLD) sú často v popredí jazykovo-kognitívne deficity, ktoré stigmatizujú komunikáciu pacientov a negatívne ovplyvňujú ich kvalitu života. Pri rôznych variantoch primárnej progresívnej afázie (PPA) sa deficity môžu vyskytovať nielen na úrovni izolovaných slov (anómia, parafázie),  ale aj na úrovni viet (agramatizmus,  poruchy porozumenia vetám) a na úrovni diskurzu (narušená koherencia, interpretácia). V príspevku sumarizujeme jazykové deficity pri rôznych subtypoch PPA.