Preskočiť na obsah

Rola psychológa pri komunikácii diagnózy Alzheimerovej demencie

Psychosociálna podpora

Predkladaný príspevok sa zaoberá základnými informáciami o úlohe psychológa nie len pri  procese určovania diagnózy Alzheimerovej demencie, ale aj  pri  komunikácii diagnózy tak klientovi, ako aj jeho blízkym. Zdieľanie informácie o novodiagnostikovanom ochorení, kladie na psychológa viaceré požiadavky. Dôležité je oboznámenie klienta a jeho blízkych s výsledkami psychodiagnostiky, teda úrovňou kognitívneho deficitu. Rovnako je nutné podporné vedenie, zahŕňajúce adekvátnu edukáciu o ochorení a prácu s emóciami, ktoré často prichádzajú  po zdieľaní diagnózy a počas jej progresu.