Preskočiť na obsah

Sprevádzanie príbuzných počas starostlivosti o osobu s demenciou

Psychosociálna podpora

Alzheimerova choroba je ochorenie, ktoré ovplyvní všetkých členov rodiny. Prináša zmeny nielen v živote samotného človeka s demenciou, ale predovšetkým v živote rodinných príslušníkov, ktorí sa o daného príbuzného starajú. Starostlivosť o človeka s demenciou je náročná nielen po fyzickej stránke, ale vyčerpáva opatrovateľa aj na psychickej a emocionálnej úrovni. Spolupráca a podpora celej rodiny je preto základom ku kvalitne zvládnutej starostlivosti a k čo najvyššej kvalite života osoby s demenciou.

Kolektív autorov

Mgr. Juliana Holosová
Mgr. Ľubica Golianová
Mgr. Jana Renčová