Preskočiť na obsah

Subjektívny kognitívny deficit - súčasný koncept

Veda a výskum

Alzheimerova choroba (Ach) je ochorenie charakterizované postupnou stratou pamäti s neskorším postihnutím všetkých kognitívnych domén. Preklinická Ach predstavuje obdobie od prvých zmien na molekulárnej a celulárnej úrovni až po objavenie sa prvých klinických príznakov, korelátom tohto štádia môžu byť subjektívne ťažkosti s pamäťou, označované ako subjective cognitive decline (SCD). Toto preklinické štádium a SCD sa preto stávajú hlavným vedeckým záujmom pri predpoklade, že skorá intervencia v začiatku tohto ochorenia môže mať najväčšiu šancu na terapeutický úspech.