Preskočiť na obsah

Tancujúce paličky

Workshop

Kreatívna technika Tancujúce paličky je postavená na pohybe a rytme, ktorý je prirodzený pre každého človeka. Náčinie na stimuláciu psychomotoriky zohráva dôležitú úlohu, nakoľko rozširuje možnosti využitia pohybu a veľmi intenzívne podporuje kreativitu a a sociálne väzby medzi účastníkmi. Seniori do stretnutia prinášajú aj svoje vlastné pohybové skúsenosti, čím sa vzájomne inšpirujú od ostatných a prirodzene si rozširujú vlastné pohybové vzorce. Bubnovacie paličky sú dominantným náčiním, ktoré sa využíva nielen na pohyb, ale aj na stimuláciu pozornosti, priestorovej orientácie, logického myslenia a pod. Vo workshope účastníci konferencie budú mať možnosť si sami vyskúšať čo všetko bubnovacie paličky umožňujú v tréningu pamäti a zároveň budú prezentované priame ukážky z praxe. 

Projekt je podporený z finančného mechanizmu Erasmus +.