Preskočiť na obsah

Tanečno-pohybová terapia a terapeutický tanec s ľuďmi s demenciou

Psychosociálna podpora

V príspevku sa zaoberám vymedzením čo je terapeutický tanec a kedy už hovoríme o tanečno-pohybovej terapii (TPT). Aké sú podobnosti a aké sú rozdiely medzi oboma prístupmi v aktivizácií ľudí s demenciou? Priblížime si stručný popis štúdie skupinovej TPT s ľuďmi s demenciou (štruktúra stretnutí, ciele a témy vychádzajúce z TPT, medzníkové predmety a práca s predstavami, intervencie z pohľadu TPT). Na záver si zhodnotíme prínos TPT v inštitucionálnej starostlivosti o ľudí s demeniou a predstavíme si krátke video z jedného stretnutia.