Preskočiť na obsah

Vytvorenie online vzdelávacieho kurzu na podporu spolupráce v multidisciplinárnom tíme v starostlivosti o ľudí s demenciou

Veda a výskum

STepping Up DIgital COmpetence in Dementia Education (STUDICODE) je projekt štyroch  partnerov z Nemecka, Slovenska, Slovinska a Rumunska. Cieľom je vytvoriť a realizovať online kurz o demencii pre študentov vysokých škôl. Zameriava sa na zlepšenie starostlivosti o ľudí s demenciou a ich kvalitu života. Zvýšením kvality vzdelávania o demencii sa projekt tiež snaží zlepšiť starostlivosť o ľudí s demenciou a stimulovať tvorbu online kurzov v príbuzných oblastiach medicíny.

Kolektív autorov

Mgr. Alexandra Palkovič