Preskočiť na obsah

Využitie multisenzorických prístupov a senzorických stratégií u osôb s demenciou

Psychosociálna podpora

Príspevok sa zameriava na senzorické odlišnosti ľudí s demenciou a na multisenzorické prístupy využiteľné  v práci s cieľovou skupinou. Dôraz bude kladený najmä na multisenzorické prostredie (Snoezelen), využitie senzorických pomôcok a možnosti aplikácie senzorických stratégií.