Preskočiť na obsah

Význam sociálno-psychologickej perspektívy v liečbe a starostlivosti o ľudí s demenciou

Veda a výskum

Biomedicínsky model charakterizuje demenciu ako progresívne a nezvratné ochorenie, na ktoré neexistuje účinný liek. Osoby, ktoré s diagnózou demencie žijú, ich skúsenosti a prežívanie stoja mimo jeho záujmu. Cieľom príspevku je predstaviť alternatívny pohľad na demenciu, založený na sociálno-psychologických poznatkoch a podporený zisteniami z výskumného grantu (APVV - Sociálne reprezentácie a ich implikácia pre podporu kognitívneho zdravia na Slovensku), ako aj načrtnúť možné riešenia pre zlepšenie kvality života osôb s demenciou.

Kolektív autorov

prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD.