Preskočiť na obsah

Zníženie rizika: vedieť, konať, dúfať

Veda a výskum

Medzi modifikovateľné rizikové faktory demencie patria zdravotné faktory (napr. depresia, strata sluchu, hypertenzia) a faktory životného štýlu (napr. nízke vzdelanie a kognitívna aktivita, nízka fyzická aktivita, nadmerná konzumácia alkoholu).

Len pre niekoľko z týchto faktorov existujú dôkazy, že liečba (alebo ak je to možné, odstránenie) v skutočnosti znižuje výskyt kognitívnej poruchy alebo demencie.

Príkladmi sú antihypertenzívna liečba, fyzická aktivita, odvykanie od fajčenia a nízka konzumácia alkoholu. Veľké epidemiologické štúdie však ukázali, že výskyt demencie sa v priebehu 10 až 23 rokov znížil.

Toto zníženie rizika je pravdepodobne spojené so zlepšením vzdelania, sociálno-ekonomických životných podmienok a lekárskej starostlivosti, ako aj so zmenami životného štýlu, fyzickej aktivity a fajčenia.

Aby sa znížilo individuálne riziko rozvoja kognitívnej poruchy a demencie, mali by sa zohľadniť všetky rizikové faktory vrátane zdravotných faktorov a faktorov súvisiacich so životným štýlom.