Preskočiť na obsah

Jana Szeifová

Ambulancia liečebného pedagóga, Centrum MEMORY n.o., Bratislava

Mgr. Jana Szeifová ukončila vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore liečebná pedagogika a od roku 2011 pracuje v Centre MEMORY n.o. ako liečebný pedagóg.

Prax získavala realizáciou terapeutickej a aktivizačnej činnosti v dennom stacionári, aktuálne pôsobí v ambulancii Liečebného pedagóga, kde realizuje tréningy pamäti pre seniorov s ľahkou kognitívnou poruchou a demenciou, ktoré prebiehajú skupinovou a individuálnou formou a venuje sa aj poradenstvu v oblasti demencie a sprevádzania rodinných príslušníkov.

Je taktiež členkou Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti a držiteľkou certifikátu Validácie podľa Naomi Feil. Aktuálne je v poslednom ročníku špecializačnej prípravy na Slovenskej zdravotníckej univerzite.

Kontakt

Centrum MEMORY n.o.
Mlynarovičova 21
Bratislava
szeifova@centrummemory.sk