Preskočiť na obsah

Lucie Kulišťáková

BioVendor a.s.

Vyštudovala odbor zdravotný laborant na lekárskej fakulte Masarykovej univerzity v Brne a neskôr magisterský oddbor laboratórna analytika a vyšetrovacie metódy v zdravotníctve v Bratislavě.

V súčasnosti študuje úroveň PhD. v odbore molekulárnej biológie, genetika a fyziológie. V dizertačnej práci sa zaoberá neurodegeneratívnymi chorobami, najmä Alzheimerovou chorobou, a vplyvom génov na ich vývoj a priebeh. Niekoľko rokov pracovala v laboratóriách v Mníchove na oddelení genetiky a vo výskumnom laboratóriu zameranom na terapiu HIV. Následne sa venovala takmer tri roky detskej syndromológii na oddelení lekárskej genetiky v nemocnici v Novom Jičíne a aktuálne pôsobím ako vedecký špecialista vo firme BioVendor a.s., kde sa zameriavam na personalizovanú diagnostiku a metódu NGS.

Kontakt

BioVendor a.s.
Karásek 1,
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Česká republika
kulistakova@biovendor-mdx.com