Preskočiť na obsah

Malé RNA: nová posila pre diagnostiku Alzheimerovej choroby?

Veda

Alzheimerova choroba (AD) je neurodegeneratívne ochorenie s obmedzenými možnosťami liečby a včasnej diagnostiky. Napriek stále zvyšujúcemu sa výskytu zostáva etiológia AD nedostatočne prebádaná ale ukazuje sa, že v nej participujú nekódujúce RNA (ncRNA). ncRNAs sú detekovateľné v kvapalných biopsiách od pacientov s rozvíjajúcou sa AD, čím sa otvára možnosť ich použitia ako biomarkerov s potenciálom pre skorú diagnostiku AD. Veľkou bariérou pre ich klinické využitie ale predstavujú technické faktory prípravy a analýzy vzoriek ako aj nereprodukovateľnosť výsledkov štúdií.