Preskočiť na obsah

Muzikoterapie ako podporná intervencia v terapii hlasu a reči pacientov s Parkinsonovou chorobou

Terapia, Veda

Poruchy hlasu a reči sa pomerne často manifestujú v rámci klinického obrazu Parkinsonovej choroby. Popri základnej liečbe tohto ochorenia, ktorá spočíva v medikamentóznej substitúcii chýbajúceho dopamínu, je možné v oblasti komunikačných deficitov dosiahnuť pozitívne zmeny aj prostredníctvom nefarmakologických behaviorálnych logopedických intervencií. Príspevok bude sumarizovať efektívne faktory týchto intervencií a zároveň predstaví muzikoterapiu využívajúcu hudobne orientované hlasové cvičenia a spev s cieľom dosiahnuť pozitívne zmeny v rámci viacerých subsystémov reči negatívne zasiahnutých týmto ochorením. Bližšie predstavený a opísaný intenzívny muzikoterapeutický program zameraný na zlepšenie v oblasti hlasu a reči bude implementovaný u ľudí s Parkinsonovou chorobou a jeho efektivita bude overená v praxi.  Takéto hudobne orientované terapeutické programy majú popri štandardnej logopedickej intervencii  potenciál pôsobiť ako podporný a atraktívny prostriedok nachádzajúci svoje uplatnenie v komplexnej rehabilitácii osôb s Parkinsonovou chorobou.

Kolektív autorov
Mgr. Mária Habalová, PhD.
doc. Mgr. Zuzana Fábry Lucká, PhD.