Preskočiť na obsah

Nové trendy v liečbe a diagnostike Alzheimerovej choroby

Veda, Terapia

Začiatkom roku 2023 schválila americká Správa pre potraviny a lieky nový liek spomaľujúci priebeh Alzheimerovej choroby. Ďalší liek s podobným mechanizmom a účinkom je pripravený na schválenie. Európska lieková agentúra bude rozhodovať o schválení koncom tohto roku. S príchodom nových liekov sa mení aj diagnostika Alzheimerovej choroby. Slovensko je pripravené na nové výzvy vďaka pripravovanému Národnému programu. Harmonizujeme diagnostiku naprieč krajinou a vytvárame sieť klinických pracovísk. Zavádzame molekulovú diagnostiku, ktorá nám pomôže zlepšiť diagnózu a vyberať pacientov, ktorí spĺňajú kritériá pre modernú liečbu. Národný program vzniká v spolupráci s Alzheimer Europe a Ministerstvom zdravotníctva SR.   

Kolektív autorov
MUDr. Peter Valkovič, PhD.
Mgr. Petra Brandoburová, PhD.