Preskočiť na obsah

Práca s intimitou a sexualitou seniorov v zariadeniach sociálnych služieb

Psychosociálna téma

Čo je sexualita. Sexualita seniorov - mýty, predsudky, stereotypy, tabu. Ako začať pracovať s témou sexuality v zariadeniach sociálnych služieb. Ako "nastaviť" zariadenie a ako pripraviť zamestnancov na túto tému.