Preskočiť na obsah

Prehľad činnosti a vízia Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti

Psychosociálna téma

Slovenská Alzheimerova spoločnosť (SAS) už niekoľko rokov spolupracuje s organizáciami na celom Slovensku v rámci projektu Kontaktné miesta. Hlavnou úlohou tohto projektu je podávať informácie do komunít, ktorých sa problematika demencií bytostne dotýka. Jedná sa o inkluzívnu činnosť, ktorej cieľovou skupinou sú samotné rodiny, ktoré sa starajú o senior v jeho primárnom prostredí. Štatút Kontaktného miesta môže dostať zariadenie sociálnych služieb, ambulancia, či iná organizácia, ktorá poskytuje pravidelnú starostlivosť o tieto rodiny formou podporných alebo vzdelávacích programov. Tieto podporné skupiny majú za úlohu poskytnúť praktické i odborné informácie týkajúce sa všetkých aspektov starostlivosti o senior, ale taktiež emocionálnu podporu, či psychologické poradenstvo. Od roku 2022, po vzniku novej organizačnej štruktúre SAS, na Slovensku vznikli pozície regionálnych koordinátorov za účelom dostať sa bližšie nielen k rodinám, ale podporiť aj vznik nových Kontaktných miest a Infobodov a podať im pomocnú ruku pri ich činnosti. SAS podporuje aj inovatívne aktivity, ako sú požičovne kognitívnych pomôcok, online poradenstvo, eventy pre verejnosť s názvom Alzheimer Slovensko, a taktiež PR činnosti najmä pri celosvetových osvetových kampaniach ako Týždeň mozgu a Svetový deň a mesiac Alzheimerovej choroby.