Preskočiť na obsah

Zvyšovanie kvality starostlivosti v pobyt.sociálnych službách prostredníctvom inovatívnej metódy Validácia

Psychosociálna téma

Pripojte sa k nám na fascinujúce ceste objavovania, na ktorej sme prepojili teoretické poznatky z vzdelávacích kurzov s praxou v každodennom živote seniorov. Táto cesta nás zaviedla do niekoľkých domovov pre seniorov po celej Českej republike. Krok za krokom, s výhľadom na naše triumfy aj výzvy, odhalíme, ako sme zavádzali a uplatňovali metódu Validácie Naomi Feil. Naša cesta je plná míľnikov, z ktorých každý predstavuje významný pokrok v našom úsilí o posilnenie kvality starostlivosť o našich starších občanov.

Dúfame, že náš príbeh poslúži ako inšpirácia pre tých, ktorí hľadajú efektívne spôsoby, ako zaviesť Validáciu Naomi Feil do praxe a prispieť k lepšiemu porozumeniu a komunikáciu s ľuďmi v pokročilom veku.