Preskočiť na obsah

Registračné podmienky

Prihlásenie sa na konferenciu

Vyplnením a odoslaním prihlášky vzniká zmluvný vzťah medzi poskytovateľom konferencie (Slovenskou Alzheimerovou spoločnosťou) a objednávateľom aktivity (Účastník alebo organizácia, ktorá odošle prihlášku). Slovenská Alzheimerova spoločnosť chráni osobné údaje účastníkov poskytnuté v prihláške podľa Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR.

Ukončenie prihlasovania účastníkov je 15.9.2023.

Úhrada účastníckeho poplatku

Účastnícky poplatok sa uhrádza faktúrou, ktorá je účastníkovi/ organizácii odoslaná max do 5 dní odo dňa prijatia prihlášky. V prípade, že faktúra nie je do zahájenia konferencie uhradená, registrovaný účastník sa jej zúčastniť nemôže. V prípade akýchkoľvek otázok k fakturácii kontaktujte Mgr. Zlaticu Pisklovú, prostredníctvom email adresy: spolocnost@alzheimer.sk.

Potvrdenie o registrácii

Po odoslaní prihlášky bude objednávateľovi zaslaná e-mailom informácia potvrdzujúca jeho prihlásenie na konferenciu.

Odhlásenie sa a storno poplatky

Odoslanie záväznej prihlášky je s povinnosťou platby. V prípade neočakávaných udalostí brániacich v účasti, je možné za seba nájsť náhradníka. Túto zmenu účastníka je však potrebné písomne oznámiť na email adresu spolocnost@alzheimer.sk.

V prípade prerušenia účasti na programe počas jeho priebehu, platba ani jej časť nebude účastníkovi vrátená.

Zrušenie konferencie organizátorom

Konferencia môže byť výnimočne zrušená. Ak by sa tak stalo účastnícke poplatky budú vrátené v plnej výške späť účastníkom a organizáciám na základe odoslaných prihlášok, najneskôr do 1 mesiaca od dátumu zrušenia.

Slovenská Alzheimerova spoločnosť si vyhradzuje právo v prípade nepredvídateľných okolností napr. náhla zmena zdravotného stavu prednášateľa alebo mimoriadne okolnosti bez ovplyvnenia ceny účastníckeho poplatku:

  • zmeniť  prednášajúceho lektora

Kredity pre zdravotníckych pracovníkov

 

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov reg. č.: 2023/37/1

Počet kreditov 

Pasívna účasť: 5

Aktívna účasť: 10

 

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek reg.č.: 2023C1000287

Počet kreditov 

Pasívna účasť: 8

Poznámka: Zdravotné sestry sa registrujú aj cez portál Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek.

 

Cena účastníckeho poplatku zahŕňa

Poplatok za konferenciu zahŕňa účasť pre jednu osobu. 

Vyhotovovanie audiovizuálneho záznamu organizátorom vzdelávania

Organizátor vyhotovuje, spracováva, uchováva a uverejňuje fotografie alebo video/audiozáznamy z priebehu konferencie pre účely propagácie, dokumentácie a archivácie činností organizácie, podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR.

Účastník konferencie vyjadruje svoje rozhodnutie k tomuto účelu, prostredníctvom vyplnenia záväznej prihlášky.

Ochrana zdravia účastníka na konferencii

Účastník preberá plnú zodpovednosť za svoje zdravie počas trvania programu. Lektor, organizátor a občianske združenie nepreberá zodpovednosť za poškodenie zdravia účastníka počas ani po skončení programu.

Pravidlá k priebehu konferencie

Konferenciu, bez písomného súhlasu organizátora, nie je možné nahrávať, alebo vytvárať akékoľvek kópie a je určená výhradne len pre platiaceho účastníka.

V prípade ďalších otázok, prosím, píšte na spolocnost@alzheimer.sk.