Preskočiť na obsah

Alzheimer
Fórum 2023

Medzinárodná
vedecká a odborná
konferencia

21. september 2023
Aula Katolíckej univerzity
Žilinská cesta 21
Ružomberok

Budúcnosť generácii

Inovácie v prevencii, diagnostike a terapie neurodegeneratívnych ochorení

Demencia - tichá epidémia ľudstva mení životy pacientov ako aj ich rodín v čase. Čas, ktorý plynie a nemieni sa zastaviť. Čas, v ktorom získavame krok za krokom nové poznania a prístupy ako dotknutým život zmeniť a skvalitniť. Generácia sa dáva generácii a spolu vytvárajú budúcnosť. Otvorená myseľ pre inovatívne prístupy je zárukou dobrých vyhliadok do budúcnosti vedy a výskumu, zdravotníckej starostlivosti a psychosociálnej podpory pacientov s demenciou.

Inšpirujte sa od profesionálov z rôznych oblastí

Prednášajúci

Rozšírte svoje vedomosti a napredujte v praxi

Cieľom konferencie je informovať o inovatívnych prístupoch z oblasti včasnej diagnostiky a terapie. Poukázať na benefity preventívnych programov pre zabránenie alebo oddialenie vzniku kognitívnych porúch u dospelej a staršej populácie. Program je rozdelený do štyroch blokov - vedecký, diagnostický, terapeutický a psychosociálny.

Program
18
Prednášok
3
Tématické okruhy

Organizátor

Odborní garanti konferencie

  • MVDr. Norbert Žilka, DrSc.
    Predseda SAS, riaditeľ NIÚ SAV
  • doc. PhDr. Irena Kamanová PhD., MHA
    Katedra sociálnej práce, KU v Ružomberku

Organizačný výbor

  • Mgr. Mária Wirth, PhD.
  • Mgr. Jana Szeifová
  • Mgr. Zlatica Pisklová

Partneri