Preskočiť na obsah

Alzheimer
Fórum 2022

Medzinárodná
vedecká konferencia

21. september 2022
Online

Ako funguje spolupráca v multidisciplinárnom tíme

Cez priezor dôstojnosti vstupujeme do sveta človeka s demenciou. Demencia popretrháva posledné nitky vlastného sebaobrazu. Dotýkať sa jeho vnútra znamená prebrať zodpovednosť za vlastné konanie a s pokorou neustať v hľadaní rozmanitých ciest v jeho životnom putovaní. Podporou tejto cesty je spolupráca v multidisciplinárnom tíme.

Inšpirujte sa od profesionálov z rôznych oblastí

Prednášajúci

Rozšírte svoje vedomosti a napredujte v praxi

Cieľom konferencie je poukázať na medziodborovú spoluprácu a prácu v multidisciplinárnych tímoch v starostlivosti o ľudí s demenciou a ich rodiny. Konferenciu podporia svojimi príspevkami vedci, lekári, psychológovia, logopédi, liečební pedagógovia, sociálni pracovníci a tréneri pamäti nielen zo Slovenska, ale aj z Nemecka, Čiech a Lotyšska.

Program
21
Prednášok
4
Workshopy
3
Tématické okruhy

Organizátor

Partner