Preskočiť na obsah

Mária Čunderlíková

Ambulancia liečebnej pedagogiky, Centrum MEMORY n.o.

PaedDr. Mária Čunderlíková patrí k zakladajúcim pracovníkom Centra MEMORY n.o, ktoré úspešne viedla 20 rokov. V súčasnosti je garantkou ambulancie liečebného pedagóga a odbornou riaditeľkou.

Ako liečebná  pedagogička a trénerka pamäti  sa zameriava na nefarmakologickú terapiu ľudí  s poruchami pamäti a Alzheimerovou chorobou,  poskytuje   odborné  poradenstvo rodinám,   ktoré sa starajú o ľudí s Alzheimerovou chorobou v domácom prostredí.  Podieľa sa na výskumných projektoch a vzdelávacej  činnosti  Centra MEMORY n.o. a je lektorkou vzdelávacích programov pre profesionálov v zariadeniach sociálnych služieb vytvorených Centrom MEMORY n.o.

Kontakt

Centrum MEMORY n.o.
Mlynarovičova 21
Bratislava
cunderlikova@centrummemory.sk