Preskočiť na obsah

Mierna kognitívna porucha a benefity nefarmakologickej liečby

Terapia

Termínom mierna kognitívna porucha (Mild Cognitive Impairment, MCI ) označujeme stav, ktorý sa z hľadiska závažnosti poškodenia kognitívnych funkcií nachádza na rozhraní medzi fyziologickým starnutím a Alzheimerovou demenciou. Kľúčovú úlohu pri identifikácii porúch kognitívnych funkcií hrajú subjektívne ťažkosti verbalizované pacientom alebo jeho okolím. V príspevku prezentujeme sebareflexiu pacientov s MCI a prínos nefarmakologických prístupov v liečbe.

Kolektív autorov
Mgr. Mária Wirth, PhD.
Mgr. Jana Szeifová