Preskočiť na obsah

Účinky pravidelného cvičenia na kognitívne a motorické funkcie, zdatnosť a metabolizmus u pacientov s Parkinsonovou chorobou

Terapia, Veda

Pravidelné cvičenie zlepšuje zdatnosť, a môže zvýšiť metabolickú a kognitívnu rezervu, stav ochorenia a kvalitu života pacientov s Parkinsonovou chorobou. 

Cieľom bolo skúmať účinky 4-mesačného aeróbne-silového tréningu na klinický stav, kognitívne funkcie, energetický metabolizmus, metabolickú flexibilitu, zdatnosť a svalovú silu.

Intervencia viedla ku konzistentnému zlepšeniu zdravotného stavu (UPDRS), zlepšila viacero domén kognitívnych funkcií, viedla k zlepšeniu metabolickej flexibility, k úprave glykemickej kontroly a k zvýšeniu zdatnosti a svalovej sily.  

Kolektív autorov
Lucia Slobodová
Radka Klepochová
Alica Kušnírová
Viera Litváková
Peter Majerčák
Martin Schön
Patrik Konrády
Igor Straka
Wolfgang Bögner
Zuzana Košutzká
Peter Valkovič
Martin Krššák
Barbara Ukropcová